Rychnov u Nových Hradů

        Osada je poprvé zmioňována již r. 1261, později ji získali Rožmberkové a přičlenili ji k novohradskému panství. Kostel sv. Jiří je původně raně gotického založení ze 13. stol., 18. stol. byl však značně přestavěn v barokním  slohu