Benešov nad Černou

        Malé městečko leží 10 km východně od Kaplice v údolí Černé, která odděluje masív Slepičích hor od jižně položených Novohradských hor. Benešov nad Černou byl připomínán již v r.1332, kdy náležel k velešínskému panství. R. 1387 jej koupil Oldřich z Rožmberka a připojil k panství Nové Hrady. R. 1483 získal městská práva, na město byl znovu povýšen až r. 1881. Pomalý rozvoj obce byl způsoben především jejím umístěním stranou od důležitých komunikací a v nedávné době i vystěhováním německého obyvatelstva.

        Z pamětihodností je zajímavá především radnice, jež vznikla empírovou úpravou renesančního pivovaru, který zde založil r. 1570 Jakub Krčín z Jelčan. Na náměstí rovněž najdeme původně gotický kostel sv. Jakuba Staršího ze 13. stol., který v 17. stol. prošel barokními úpravami. Původně renesanční fara byla v pozdějším období upravena barokně. Na náměstí si lze rovněž povšimnout barokní kašny a barokního sousoší sv. Jana Nepomuckého.

        Svatojánské sousoší se nachází na náměstí a je datováno latinským chronogramem do roku 1726. Figura sv. Jana Nepomuckého je umístěna na vrcholku trojbokého obelisku, kolem něhož jsou seskupeny postavy sv. Rocha, sv. Floriána a blíže neurčeného římského vojáka. Krom toho pomník zdobí ještě reliéfy Madony, předávající růženec sv. Dominikovi a sv. Linharta s okovy a dále výjev vraždy sv. Václava.

Fotogalerie: Benešov nad Černou