Hojná Voda

        Bývalé lázeňské městečko se nachází 7 km jihozápadně od Nových Hradů na jihovýchodním úpatí Kraví Hory (953 m). Ves je zmiňována již v r. 1553.  R. 1564 zde byl objeven údajně léčivý pramen, okolo něhož byly založeny lázně nazvané Vilémova Hora (též původní název Kraví hory), které byly ve své době velice významné. Léčili se zde poslední Rožmberkové (Vilém i Petr Vok), španělský generál a velvyslanec Octavian Spinola, hrabě Jan Zrinský, jakož i někteří příslušníci rodu Buquoyů.

        V r. 1653 byly Hojná Voda povýšena na městečko. V 17. stol. zde stávala sklářská huť. V té době zaniká jméno Vilémova Hora. Označení “Hojná“ vzniklo od slovesa hojiti, neboť voda byla pokládána za léčivou čili hojivou. V l. 1893 – 1910 sem zajížděl na letní pobyty známý spisovatel historických románů a povídek Zikmund Winter (1846 – 1912), který zde napsal značnou část svého proslulého díla „Mistr Kampanus“.

        Dům, v němž Winter pobýval, byl sice před druhou světovou válkou označen pamětní deskou, ale v poválečném období byl zlikvidován. Stejný osud postihl i kostel svaté Anny. Ačkoliv jeho stavba byla barokní, samotný kostel byl zřejmě postaven daleko dříve. Zachovala se pouze čtyřboká zvonice, zvaná též „strážní věž“, stojící u silnice do Dobré Vody. Z dalších historických zajímavostí si můžeme povšimnout barokní kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého a božích muk stojících u silnice do Starých Hutí.

        Ve vsi se nachází několik pramenů, jejichž vývěry jsou dobře zachyceny a dodnes připomínají slávu bývalých lázní. Jeden z pramenů, dobře upravený místními občany, se nachází na malé návsi naproti Hotelu Hojná Voda.